အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Villa ( V025-96 )


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23288 Merchant ID : 5707
Ks 27,900

Color
  • V41
  • V42
  • V43
  • V44


Material -PVC (leather)

Size - 28x21x9 cm

Made in Thailand