အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Villa ( V019-96 )


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23287 Merchant ID : 5707
Ks 31,900

Color
  • V31
  • V32
  • V33
  • V34


Material -PVC (leather)

Size - 33x24x12cm

Made in Thailand