အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Villa ( V018-96 )


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23286 Merchant ID : 5707
Ks 31,900

Color
  • V21
  • V22
  • V23
  • V24


Material -PVC (leather)

Size - 33x24x12cm

Made in Thailand