အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Sandals and slippers plastic shoes women


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23285
Ks 5,400 - 8,400

Size
Color Classification
 • Pink
 • yellow
 • light green
 • sky blue
 • purple
 • Ginkgo biloba pink
 • Ginkgo biloba purple
 • Ginkgo biloba green
 • Cockscomb pink
 • Celosia green
 • Cockscomb purple
 • 1202 light blue
 • 1202 sapphire blue
 • Cherry blossom pink
 • Cherry blossom purple
 • Cherry blossom green
 • Cherry blossom gold
 • Water green
 • Love blue