အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Thick-soled fashion wild anti-skid platform shoes ladies port tide


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23283
Ks 66,500 Ks 33,300

Size
Color Classification
  • black
  • blue