အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Villa ( V016-96 )


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23279 Merchant ID : 5707
Ks 31,900

Color
  • V1
  • V2
  • V3
  • V4


Material -PVC (leather)

Size - 34x27x13 cm

Made in Thailand