အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Bow slippers fingerless sandals outside wearing lazy flat bottom female shoes


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23277
Ks 11,800 Ks 9,800

Size
Color Classification
  • white
  • green
  • black