အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Solid color bandage shirt cardigan + high waist straps jumpsuit suit


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23274
Ks 16,800

Size
Color Classification
  • white
  • black
  • yellow
  • Light blue
  • Brick red