အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Spring and summer new long beach skirt


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23269
Ks 36,400 Ks 15,800

Size
Color Classification
  • Red fish
  • Blue fish
  • Blue feather
  • Yellow flower


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
Knitted Sweater & Midi Skirt
Ks 79,300 Ks 39,700
Tank Top Sleeveless Maxi Dress
Ks 66,900 Ks 23,900
Double -layer Pleated Midi Skirt
Ks 42,000 Ks 11,800