အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Universal wheel trolley case net red luggage bag


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23266
Ks 23,200 - 77,100

Size
Color Classification
 • 608 ordinary rose gold
 • 608 ordinary silver ash
 • 608 ordinary black
 • 608 ordinary local gold
 • 807 linked rose gold
 • 807 linked silver ash
 • 807 hook black
 • 807 linked to local gold
 • 605 luxury rose gold
 • 605 luxury silver ash
 • 605 luxury black
 • 776 retro right angle zipper rose gold
 • 776 retro right angle zipper silver ash
 • 776 retro right angle zipper black
 • 776 retro right angle zipper dark green
 • 770 luxury aluminum frame rose gold
 • 770 luxury aluminum frame silver gray
 • 770 luxury aluminum frame black
 • 776 retro right angle aluminum frame rose gold
 • 776 retro right angle aluminum frame silver gray
 • 776 retro right angle aluminum frame black
 • 776 retro right angle aluminum frame dark green


ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
Easy Travel Shoes Bags Pouch
Ks 12,100 Ks 8,200
Yousiju shoes storage bag
Ks 11,100 Ks 8,000
Aluminum Frame Trolley Case
Ks 260,700 Ks 86,900
Travel Bag
Ks 35,900