အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Bag female 2019 new spring handbag


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23264
Ks 63,200 Ks 10,200

Color Classification


var desc='

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
Mini Hand Bag
Ks 32,300 Ks 16,300
Large-capacity Shoulder Bag
Ks 46,700 Ks 18,500
Small Bag
Ks 20,100 Ks 10,100
Transparent bag jelly female bag
Ks 23,600 Ks 11,800