အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Flat sandals female


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23261
Ks 86,700 Ks 19,600

Size
Color Classification
 • 917 gray
 • 917 black
 • 917 purple
 • 2802 rose red
 • 2802 deep purple
 • 1805 purple
 • 1805 gray
 • 1805 black
 • 111 gray (thick bottom)
 • 111 purple (thick bottom)
 • 111 black (thick bottom)