အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

POWO shirt men's long-sleeved slim handsome dress


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23259
Ks 65,900 Ks 33,000

Size
Colour
  • Ink-blue colour
  • white
  • sky blue
  • Cobalt blue
  • black
  • Pink (no chest pocket)
  • Pink purple (no chest pocket)
  • Light purple (no chest pocket)
  • Ice point blue (no chest pocket)
  • Lake blue (without chest pocket)