အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Acrylic Juice Cup PC Tea Cup Transparent Plastic Imitation Glass Drink Cup


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23185
Ks 3,700 - 6,000

Color Classification


ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား