အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

2019 early spring new shirt female


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23168
Ks 8,500 Ks 8,400

Size
Primary Color
  • White green
  • Vintage orange
  • Light khaki
  • White green - long sleeves
  • Vintage Orange - Long Sleeve
  • Light khaki - long sleeve