အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

BOSCP baby moisturizing cream


ပစၥည္းနံပါတ္ : 19992 Merchant ID : 2805
Ks 35,900 Ks 29,500

Tub


Contains shea butter and panthenol provides deep hydration to skin. Peptide is protecting baby from dry skin. Ceramide is protecting natural skin barrier. Allergen-Free fragrance based on EU Cosmetic Regulations. Dermatologically Tested: Skin Irritation test completed.
Direction of use: After shower or bath, apply to baby face and body with soft massage and spread evenly for absorption

MADE IN SOUTH KOREA
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား