ဘယ်လိုပြန်သွားရမလဲ

Return of product is much easier then you think

ကုန်ပစ္စည်းပြန်လဲ/ပြန်ပို့ခြင်း

(၁) သင်ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းမှာ လာပို့စဉ်တွင် ပျက်စီးနေခြင်း၊မှားယွင်းနေခြင်း၊အပြည့်အစုံမပါဝင်ခြင်း တို့ဖြစ်နေပါကလက်ခံရရှိသည့်ရက်မှသတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်းဆက်သွယ်ပြီး ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၊လဲလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ အမျိုးအစားနှင့်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြန်လဲပေးခြင်း၊ပြန်အမ်းငွေပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။Step 1

(၂) အချို့သောပစ္စည်းအမျိုးအစားများမှအတွင်းအပြင် ပျက်စီးနေခြင်းမဟုတ်ပါက ပြန်လည် ပေးပို့၍ မရနိုင်ပါ။Step 2

"ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ"ဟုဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း။လဲခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ Step 3

မည်သည့်အခြေအနေများလိုအပ်ပါသလဲ?

(၁) ကုန်ပစ္စည်းသည်နဂိုမူလ ထုတ်ပိုးထားသော ပုံစံရှိရပါမည်။ ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်များကို မိမိနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်နိုင်သော်လည်း ဝယ်ယူစဉ်ကအတိုင်းအထုတ်အပိုးနှင့်ပုံစံမပျက်ရှိရပါမည်။ ဝယ်ယူစဉ်ကအတိုင်း အသစ်အခြေအနေမရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးပို့မှု လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။Step 1

(၂) ပြန်လည်ပေးပို့လိုသည့်အခါ နဂိုဝယ်ယူစဉ်ကပါရှိသော တံဆိပ်များ၊အာမခံကဒ်ပြားများ၊လက်ဆောင်များ၊အသုံးပြုရန်အညွှန်းစာအုပ်၊တွဲဖက်ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ အပြည့်အစုံပါဝင်ရပါမည်။Step 2

(၃) ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ထုတ်ပိုးထားသောပုံများအထုတ်များ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်းမရှိရပါ။ အထုတ်အပိုးကိုပြန်လည်ပေးပို့ကြောင်းစာရွက်နှင့်တကွပြန်လည်ပို့ဆောင်ရပါမည်။ ထုတ်ပိုးထားသောဘူးခွံ၊အိတ်များပေါ်တွင် တိပ်များစတစ်ကာများ မကပ်ရပါ။Step 3

အထက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း/လဲလှယ်လိုခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ပစ္စည်းပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲလိုခြင်း အကြောင်းအရင်းများ

(၁) ပျက်စီးနေခြင်(ပြင်ပပစ္စည်းများပျက်စီး၊ကျိုးပဲ့နေခြင်း)/ သုံးမရခြင်း (အတွင်းပိုင်းမှစက်ပစ္စည်းများချို့ယွင်းနေခြင်း)Step 1

(၂) မှားယွင်းနေခြင်း (ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့်မကိုက်ညီခြင်း)/ ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံမပါဝင်ခြင်းStep 2

(၃) ကျေးဇူးပြု၍သတိပြုရန်မှာ မှန်းထားသောအရည်အသွေးအတိုင်းမကောင်းခြင်း(quality), အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ခြင်း(compatibility),ပစ္စည်းစစ်မှန်မှု(authenticity)နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်မကောင်းခြင်း(functionality) တို့အတွက်တော့ လဲလှယ်မပေးပါ။Step 3