အေရာင္းရဆံုး ပစၥည္းမ်ား

30% OFF Weekend Flash Sale
Ks 16,500 Ks 11,550
20% OFF Weekend Flash Sale
Ks 23,600 Ks 18,880
Rose bows women's sandals
Ks 13,100 Ks 6,100

ျပည္တြင္းျဖစ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

Mogozay ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုလည္း တင္သြင္းဖို႔ ရွိပါသည္

ေငြေပးေခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္မည္

Mogozay တြင္ပစၥည္းေရာက္ေငြေျခစနစ္၊ဘဏ္ေငြလြဲႏွင့္ Mogo အေႂကြးဝယ္ကပ္မ်ားလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္

Delivery Options

၀ယ္သူကိုယ္တိုင္လာေရာက္သယ္ယူတာအျပင္ အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္